Gråkjær A/S

Vi bygger landbruksbygg og landbaserte fiskeoppdrettsanlegg over hele landet og ivaretar byggeprosessen fra første slag til siste skrue. Med over 40 års byggeerfaring har vi ekspertisen til å gjennomføre ditt prosjekt - som nøkkelferdig bygg. Profesjonell rådgivning med erfaring gir deg det optimale bygget, til rett pris - til rett tid.

 

Mellom tradisjon og modernisme
Et tilbakeblikk viser veien frem!

Vår virksomhet og dens begynnelse i 1973 i Tvis. Som enkeltmannsvirksomhet samlet John Gråkjær sine første erfaringer med å oppføre nøkkelferdige landbruksbygninger. Alt fra begynnelsen av var målet og ideen å tilby alle byggeytelser fra ett sted.

Gråkjær Stallbygg utvidet i 1985 sine byggeaktiviteter til de skandinaviske landene Sverige og Norge samt i 1989 til Tyskland. Nittitallet var preget av en videreutvikling og optimalisering av arbeids- og byggeforløpene av stadig voksende byggeprosjekter.

Med utholdenhet og lang erfaring, har selskapet utvidet virksomheten i 2001 til også å omfatte nøkkelferdige industri og kommersielle bygg, som siden har dannet det andre virkeområdet for det vellykkede selskapet. Med den sterke økningen i omsetning og flere ansatte ble kontorlokalene og verkstedene i Tvis i løpet av få år for små. Selskapet flyttet til Holstebro og etablerte seg samtidig utenfor Skandinavias grenser.

Gråkjær tok i 2003 et stort skritt i retning av en ekspansjon ved å stifte det tyske datterselskapet GRAAKJAER GmbH.

GRÅKJÆR utvider stadig sine byggeaktiviteter i de skandinaviske landene. I Sverige oppnås flere ordrer på større landbruksbygg og det inngås avtaler om prosjektoppgaver innenfor industribygg i Skåne.

I erkjennelse av at industribygg og landbruksbygg skal håndteres forskjellig, deler Gråkjær opp sine aktiviteter i både Tyskland, Norge og Sverige til én landbruksavdeling og én Industriavdeling.

Virksomheten Gråkjær har siden stiftelsen i 1973 og frem til I DAG utviklet seg til å være den største danske totalentreprenøren for landbruksbygg og har siden 1989 operert på internasjonalt plan i Tyskland samt i Nord- og Øst-Europa.


 

Kontaktinformasjon

Telefon: +45 961 35 555
Fax: +45 961 35 551
 
Send melding
Mitt navn er
Telefon
Epost
Hva ønsker du å formidle?
Send melding
Eiendommen forvaltes
av Bjarøy Eiendom

 

SEMSBYVEIEN 81,
3170 SEM

Bjarøy.no
 

Kontaktperson

Anne Handegaard
Forvalter
ah@bjaroy.no
+47 908 94 000
 
System provided by GetShop AS - www.getshop.com